S.K. Londerzeel

Omdat voetbaltalent kansen moet krijgen

Afgevaardigden:

Algemene Info:
- Banden:
* Trainer draagt rode band
* Afgevaardigde draagt
o Witte band bij thuismatchen
o Tricolor bij uitmatchen
* Verzorger draagt gele band
* Kapitein draagt witte band
- Terreinindeling en –kleedkamers hangen omhoog (Respecteer deze!)
- Afgevaardigden
* dienen verplicht aangesloten te zijn bij de club (trainers niet)
* krijgen coachvest (of iets anders) - dezelfde als de trainers (hiervoor wordt een activiteit georganiseerd)
Wat te doen bij thuismatchen?
VOOR DE MATCH
- Tegenpartij ontvangen + 2 flessen water bezorgen (daarna bijvullen aan waterkraantjes)
- Spelers SK gebruiken eigen drinkbus
- Pasjes ophalen bij spelers + trainer + afgevaardigde + verzorger
- Truitjes uitdelen - Rugnummers checken met trainer
- Scheidsrechter ontvangen (vanaf U13/14)
o Drankje aanbieden (+ vragen wat hij tijdens rust wenst)
o Meegaan naar speelveld voor controle
o Vragen of spelers binnen moeten komen voor schoencontrole of dat dit op veld gebeurt + wanneer
- Bij u6 t.e.m. u12/13 zijn er "eigen scheidsrechters", aanduiding hiervan is verantwoordelijkheid van trainer & afgevaardigde.

- Kleedkamer aanwijzen aan tegenpartij. Bij binnengaan, melding maken dat kleedkamer integraal in orde is en dat we verwachten dat deze ook in die staat verlaten wordt. (dat mag aan de kinderen gezegd worden ook + met melding dat er een vuilbak buiten staat)

- Vragen aan scheidsrechter hoeveel hij betaald moet worden. Eigen scheidsrechters krijgen 5 drankjetons (te vragen aan de toog). Ook bij oefenwedstrijden is dit het geval.

- Voorlezen namen bij schoenencontrole (alleen vanaf U13/14)
- Matchbal vragen aan trainer en aan scheidsrechter bezorgen.
- Meehelpen doelen op het terrein te plaatsen.
- Cornervlaggen plaatsen (11 tegen 11) op terreinen C & D (bij eerste wedstrijd) 

TIJDENS DE MATCH
- Verantwoordelijke voor uitvoeren van vragen/meldingen van scheidsrechter (ter beschikking staan van scheidsrechter)
- Eventuele problemen in de hand houden + desgewenst supporters vragen dit ook te doen
- Aan 'ontvanger' de juiste som geld vragen om scheidsrechter te betalen (vanaf U13/14)

- In de neutrale zone mogen enkel mensen komen die op scheidsrechterblad staan
- Er mag slechts 1 persoon (=trainer) recht staan en instructies geven (rest blijft zitten)
- Na affluiten: hand aan scheidsrechter + trainer / afgevaardigde tegenpartij. (ook wanneer je niet akkoord bent met het verloop van de match !!). Deze houding wordt ook van de spelers verwacht en geëist.
NA DE MATCH
- Doelen van het terrein halen (tenzij nadien wedstrijd op zelfde terrein met zelfde doelen) & op de voorziene plaats plaatsen.
- Cornervlaggen wegnemen op terrein C & D en op voorziene plaats terugplaatsen. 
- Kleedkamers checken op orde & kuisen (bij thuismatchen kleedkamer van tegenpartij ook controleren/kuisen - zelf doen of trainer of speler(s))
- Indien kleedkamer tegenpartij niet ok of beschadiging: tegenpartij aanspreken hierover en vragen de nodige zaken in orde te brengen
- Eten voorzien: IP = SK + tegenstrever / reg = alleen SK + voor ploegen IP = receptie met trainers, afgev & scheidsrechter
- Aan tegenpartij laten weten waar eten staat
- Tafel in kantine klaarmaken & nadien afruimen (zelf of trainer of speler(s))
- Bij thuismatchen: uitbetaling scheidsrechter (vanaf U13/14)
- Scheidsrechter uitnodigen op receptie boven (voor ploegen InterProvinciaal)
- Truitjes verzamelen en in opbergzak steken
- Iemand toewijzen die de was doet + afspraak maken wanneer deze terug meekomt (niet tegen volgende match, wel bij eerste training)
- Uitslag wedstrijd noteren op blad bij telefoon in de kantine.
Scheidsrechterblad invullen

- DIGITAAL: Aparte Handleiding zie jeugdsite rechts 

- Niet Digitaal (oefenwedstrijden):
- Liggen klaar in kleedkamer 11 (met hoofding reeds ingevuld)
- Invullen in kantine (samen met afgevaardigde tegenstrever)
- Geldige identiteitsbewijzen: identiteitskaarten, kids-ID, reispas.
- Matchbladen bakje boven in scheidsrechterslokaal achterlaten.
Mogelijke problemen:
- In geval van kwetsuur: ervoor zorgen dat de speler in bezit wordt gesteld van een formulier voor ongevallenaangifte (kleedkamer 11) of melden dat dit op de jeugdsite is terug te vinden (Praktisch/info > Blessures).
- In geval van zwaardere ongevallen (tegenpartij of thuisploeg) -> afgevaardigde of verzorger brieft mee de diensten die ter plaatse komen en coördineert desgevallend opvang van ouders/spelers.
- Geen afgevaardigde aanwezig tijdens match. In dit geval dient trainer als afgevaardigde genoteerd te worden (een trainer hoeft niet, een afgevaardigde is verplicht)
- Netten zijn niet ok : herstellen
- Water in goal : wegdoen met aftrekker

- Tegenstrever heeft zelfde kleur van truitjes: thuisploeg moet wisselen en andere kleur truitjes aantrekken.
- Scheidsrechter is te laat of komt niet opdagen : kwartier voor de match aan tegenpartij vragen of zij een scheidsrechter kunnen aanduiden indien nodig. Ondertussen zelf iemand zoeken (of bellen) binnen eigen rangen.
In dit geval altijd onderstaande opmerking op blad schrijven onderaan:
"scheidsrechter niet opgedaagd, wedstrijd werd geleid door gelegenheidsscheidsrechter"
Vertegenwoordiger van de club en ploeg
- vertrouwenspersoon tussen trainer en spelers en ouders
- in overleg met trainer: eventueel planning mee helpen opmaken en info aan ouders verschaffen.
- eventuele meldingen aangeven aan coördinator of bestuur als het over andere dan sportieve zaken gaat
- Hulp bij eetfestijnen en andere activiteiten
- SK Londerzeel vertegenwoordigen. Niet afbreken of afbreuk doen aan imago door verkeerde of ongepaste daden te stellen
- Bij problemen bij uitmatchen : bestuur en coördinator inlichten en indien nodig een excuusbericht sturen naar ploeg waar je op bezoek was
- Bij ernstige kwetsuur bij de bezoekende ploeg: opvolging doen in de loop van de week erna. (onze club toont naast het sportieve ook dat ze een menselijke club is)
- Foto's en/of wedstrijdverslagen doorsturen om op website te plaatsen
Wat doet een afgevaardigde niet
- Zich mengen met het sportieve (opstelling ploeg, trainingen...)

Onze Mailadressen

Algemene vragen i.v.m. KLSK : 
info@sklonderzeel.be

Jeugdwerking van KLSK : 
jeugd@sklonderzeel.be

Testen/scouting : 
scouting@sklonderzeel.be

Websitegerelateerd : 
website@sklonderzeel.be

BELANGRIJK! 
Gebruik steeds het correcte mailadres. 
Dit zorgt voor een vlotte communicatie en snelle afhandeling van uw vraag.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.