S.K. Londerzeel

Omdat voetbaltalent kansen moet krijgen

Missie & Visie

Inleiding:
SK Londerzeel beschikt momenteel over een grote jeugdafdeling met een kwaliteitsvol jeugdbeleid. Onze betrachting is om op lange termijn al onze jeugdspelers een goede verzorgde voetbalopleiding aan te bieden. Dit zowel op regionaal als op interprovinciaal niveau, ieder met zijn persoonlijke mogelijkheden op voetbalgebied.
SK Londerzeel wil een aantrekkelijke vereniging zijn met zoveel mogelijk spelers van eigen bodem in onze A-kern. Dit kan alleen via een kwaliteitsvol jeugdbeleid.
We wensen dit te realiseren aan de hand van onder meer een enthousiast jeugdbestuur, gediplomeerde trainers, kindvriendelijke coördinatoren (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) , een TVJO/visieverantwoordelijke.
Missie Club:
KLSK wil in Londerzeel op een budgettair aanvaardbare wijze attractief voetbal aanbieden aan de lokale bevolking. Hierbij willen wij bij voorkeur spelers opstellen van jong talent die hun opleiding genoten in eigen rangen. Daarnaast wil SK Londerzeel ook een sportclub zijn die met zijn voetbal en nevenactiviteiten een grote bijdrage levert aan het sociale leven van de gemeente Londerzeel. Naast het bieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding willen we onze spelers ook op sociaal vlak laten ontplooien in onze club.
Missie jeugdopleiding :
De missie van de jeugdopleiding bestaat erin om iedere jongere op zijn/haar niveau zo optimaal te kunnen laten sporten. De primaire doelstelling is hierbij om zoveel mogelijk eigen jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal. Onze jeugdopleiding wil in Brabant erkend worden als een kwalitatieve jeugdopleiding waarin de speler centraal staat.
Visie jeugdopleiding :
De jeugdopleiding streeft ernaar om elke speler zowel op technisch, tactisch,fysiek en mentaal vlak een goede opleiding aan te bieden, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, geaardheid of kwaliteit, steeds in de best mogelijke omstandigheden en onder een zo goed mogelijke begeleiding. Bij de onderbouw primeert “the fun and formation”. Bij de middenbouw en de bovenbouw willen we via een periodiseringmodel per leeftijdscategorie op een lange termijn een middel aanreiken om een doel te bereiken.


Beleid Algemeen: gezond in alle facetten

Sportief gezond beleid
- Een voetbalopleiding met als doel dat elke speler zich ontwikkelt op eigen niveau
- Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van de speler, gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen.
- Hierbij zoveel mogelijk jeugd te laten doorstromen naar het eerste elftal.
- Een langetermijn-relatie met de spelers opbouwen op alle niveaus
- Een gestructureerde opleiding bieden
- Een opleiding waarbij de speelgelegenheid gelijk is voor iedere regelmatige speler op zijn/haar niveau.
- Uniformiteit op en langs het terrein
- Vertrekkend vanuit de basis 2 tegen 2 / 5 tegen 5 / 8 tegen 8 met als thema “fun and formation”
- Vanaf 11 tegen 11 eenzelfde spelsysteem 1-4-3-3 en taken per positie op basis van een opleidingsplan en dit in combinatie met een periodiseringsmodel op maat gemaakt voor de leeftijdscategorie.
- Het hoofddoel van onze jeugdopleiding is spelers opleiden op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak.

Financieel gezond beleid

Sociaal gezond beleid
- Het resultaat van het team is ondergeschikt aan de persoonlijke evolutie van de speler, gecombineerd met sociale en educatieve waarden en normen.
- Club zonder racisme
- Club waar ook ouders en supporters de missie van de jeugdwerking uitdragen.

Educatief gezond beleid
- Stipt –streng maar rechtvaardig– steeds in het belang van de speler
- Respect voor infrastructuur / kledij en materiaal
- Hygiëne, verzorging en voeding

Communicatief gezond beleid
- Een degelijke administratie vanuit een database
- Informatie naar leden en medewerkers
- Uniformiteit en uitstraling

Onze Mailadressen

Algemene vragen i.v.m. KLSK : 
info@sklonderzeel.be

Jeugdwerking van KLSK : 
jeugd@sklonderzeel.be

Testen/scouting : 
scouting@sklonderzeel.be

Websitegerelateerd : 
website@sklonderzeel.be

BELANGRIJK! 
Gebruik steeds het correcte mailadres. 
Dit zorgt voor een vlotte communicatie en snelle afhandeling van uw vraag.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.